Allmänna villkor

 

Introduktion

Välkommen till webbplatsen för Guestlist  (”Webbplats”, ”Webbplatsen”). Dessa allmänna villkor (”Villkor”, ”Villkoren”) utgör avtalet mellan Guestlist (”GUESTLIST”, ”vi” eller ”oss”) och varje användare (”du”, ”dig”) och reglerar din användning av denna Webbplats. Läs dessa villkor noggrant innan du använder denna Webbplats. Genom att använda denna Webbplats samtycker du till att vara bunden av villkoren i dessa Villkor. Om du inte samtycker till dessa Villkor får du inte besöka denna Webbplats, registrera dig för ett medlemskonto eller på annat sätt använda denna Webbplats.

Guestlist förbehåller sig rätten att, efter eget godtycke, när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Villkor, inklusive sekretesspolicyn för Guestlist. Datumet vid ”Senast uppdaterat” överst i dessa Villkor anger när de senaste ändringarna har gjorts. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om dessa Villkor har ändrats. Om du fortsätter att använda denna Webbplats efter att dessa Villkor ändrats betyder det att du accepterar och samtycker till ändringarna. När du använder särskilda tjänster eller innehåll på denna Webbplats kan dessutom eventuella publicerade riktlinjer eller policyer som är tillämpliga på sådana tjänster eller innehåll och som kan publiceras från tid till annan gälla för dig. Alla sådana riktlinjer eller policyer inkluderas härmed i dessa Villkor. Under förutsättning att du samtycker till dessa Villkor beviljar Guestlist dig ett personligt, icke-exklusivt, icke överlåtbart, begränsat privilegium att besöka, komma åt och använda denna Webbplats.

Berättigande

Medlemskap på denna Webbplats är gratis och är endast öppet för individer (ej bolag eller andra affärsenheter) som är minst arton (18) år gamla eller av sådan annan ålder som krävs på din geografiska plats. Medlemskap i vissa Enkäter (enligt definition nedan) kan ha ytterligare begränsningar baserat på din ålder eller geografiska plats. Du får endast ha ett konto.

Ditt medlemskonto

Du kan besöka denna Webbplats utan att registrera dig för ett medlemskonto. För att ett konto ska skapas i ditt namn och för att du ska kunna delta i några Enkäter (enligt definition nedan) måste du dock fylla i det tillhandahållna onlineregistreringsformuläret. För att öppna ett medlemskonto måste du tillhandahålla fullständig och giltig kontaktinformation till Guestlist, inklusive ditt fullständiga juridiska namn, hemadress, giltig e-postadress samt all annan information som begärs. Ditt konto måste ha en unik och giltig e-postadress samt lösenord.

Du går med på att tillhandahålla enbart korrekt, giltig och fullständig registreringsinformation och att hålla denna information uppdaterad för att bevara dess korrekthet. Guestlist kan avsluta eller avbryta ditt medlemskap och du kan förlora dina belöningar om du inte tillhandahåller din personliga information eller håller din personliga information korrekt och fullständig.

Du får använda endast ett (1) lösenord för att öppna och komma åt ditt konto och du får inte av någon som helst anledning använda en annan kontoinnehavares lösenord eller tillåta någon annan person att använda ditt lösenord. Du är ensamt ansvarig för ditt användarnamns och lösenords säkerhet samt all (auktoriserad såväl som icke auktoriserad) aktivitet som sker under ditt medlemskonto. Guestlist ska inte vara ansvarigt för eventuella förluster som orsakas på grund av att ditt lösenord använts av en tredje part, förutom när obehörig användning direkt kan tillskrivas grov vårdslöshet eller avsiktligt fel av Guestlist. Du samtycker till att omedelbart meddela Guestlist om all obehörig användning och allt obehörigt intrång i ditt medlemskonto.

Om du glömmer bort ditt lösenord kan du begära att Guestlist skickar det till dig via e-post genom att genomföra proceduren för bortglömt lösenord på denna Webbplats. Denna procedur förutsätter att ditt användarnamn anges och att den e-postadress som du tillhandahöll vid registreringen (eller den nya som tillhandahållits vid eventuell uppdatering) används.

Genom att gå med som medlem på denna Webbplats samtycker du till att få e-postinbjudningar till att delta i enkäter och paneler som genomförs av Guestlist och dess tredjepartspartner (”Enkäter”). Guestlist garanterar inte att du kommer att få en viss minimivolym av inbjudningar eller några inbjudningar alls. Ditt deltagande i eventuella Enkäter och ditt uppgivande av eventuell personligt identifierbar information är helt frivilligt.

Guestlist förbehåller sig rätten att övervaka all medlemsaktivitet på Webbplatsen. Ditt medlemskonto kan avslutas om så krävs av lagen, om du har brutit mot våra uppföranderegler nedan, om ditt medlemskonto uppvisar tecken på bedrägeri, missbruk eller misstänkt aktivitet eller om vi annars bedömer så vara nödvändigt. Om du har utfört någon bedräglig aktivitet förbehåller Guestlist sig rätten att vidta eventuella nödvändiga rättsliga åtgärder och kan ha anledning att konfiskera eventuella belöningar som lösts in till följd av sådan aktivitet. Du kan dessutom vara ansvarig för monetära förluster till Guestlist, inklusive processkostnader och skadestånd, och du kommer inte att tillåtas att delta i Guestlist i framtiden.

Du kan avsluta ditt konto när som helst genom att kontakta Guestlist på admin@guestlistpanel.se eller genom att aktivera funktionen "Unsubscribe" (Avbryt prenumeration) på denna Webbplats. Ditt konto avslutas även om du drar dig tillbaka från eller avbryter prenumerationen på Guestlist. Ditt medlemskonto stängs omedelbart efter borttagning eller ditt tillbakadragande från Webbplatsen. Du förstår och samtycker till att din rätt att komma åt ditt medlemskonto och Enkäterna upphör, som noteras ovan, när ditt konto stängs. Guestlist kan avsluta ditt medlemskonto när som helst av vilken anledning som helst.

Belöningar

Guestlist värderar våra medlemmars åsikter, och för att visa vår uppskattning erbjuder Guestlist belöningar i form av tävlingar. Mer information om belöningsprogram för Guestlist finns på www.guestlistpanel.se/rewards

Relation

Du är ansvarig för att tillhandahålla all datorutrustning och alla kommunikationstjänster som krävs för att ansluta till och komma åt denna Webbplats. Du samtycker till att vare sig ditt medlemskap på denna Webbplats eller ditt ifyllande av några Enkäter för Guestlist, dess tredjepartspartner och deras kunder skapar någon ombuds-, partnerskaps- eller anställningsrelation och att ditt ifyllande av Enkäter är enbart som oberoende leverantör. Du samtycker även till att eventuella belöningar som du erhåller för ifyllande av Enkäter är den enda ersättning som du kommer att få för ditt ifyllande av sådana Enkäter.

Uppföranderegler för medlemmar

Guestlist är en onlineforumpanel som är till för att göra din röst hörd och låta dig berätta för ledande leverantörer av produkter och tjänster vad du tycker. När du använder och publicerar innehåll på denna Webbplats måste du iaktta följande regler:

 • Var artig, respektera andras åsikter och uppför dig på ett sätt som stödjer en säker och bekväm miljö för alla medlemmar.
 • Du får inte publicera något av följande:
  • Material som förespråkar olaglig aktivitet eller politiska, religiösa eller ideologiska åsikter.
  • Personliga angrepp och allt (inklusive "skämt" som kan misstolkas) som är obscent, vulgärt, olagligt, skadligt, förolämpande, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, osant, missvisande eller inträngande i en annan persons privatliv.
  • Annonser och efterfrågningar - Du får inte använda några delar av forumet för att köpa eller efterfråga varor, tjänster eller pengar eller för att annonsera eller sälja produkter eller tjänster till andra personer. Du får till exempel inte publicera annonser, affärsrekommendationer, reklammaterial, skräppost, "spam", kedjebrev, pyramidscheman eller andra former av erbjudanden.
  • Allt innehåll som inkräktar på någon patent, någon copyright, något varumärke, någon affärshemlighet eller någon annan immateriell rättighet som tillhör någon annan person.
  • Eventuella uttalanden som påstår eller antyder att några av dina handlingar rekommenderas eller stöds av Guestlist eller våra kunder.
 • Gör inte några Enkäter annat än i god tro, till exempel genom att ge felaktiga svar, hasta igenom en Enkät eller besvara varje fråga på samma sätt. Guestlist förbehåller sig rätten att inte tilldela belöningar till dig om dina svar på någon Enkät, enligt den rimliga uppfattningen hos Guestlist, inte är sanna eller väl övervägda.
 • Du får inte gå in på eller använda någon del av Webbplatsen för något annat ändamål än din personliga, icke-kommersiella användning.
 • Du får inte ansluta till eller använda någon del av Webbplatsen på något sätt som kan bryta mot några gällande lagar och bestämmelser, någon internationell rätt eller förordning eller något annat myndighetskrav och/eller någon förordning, något avtal eller någon tariff.
 • Du får inte bedriva återförsäljning, byteshandel eller annan handel eller på annat sätt försöka att generera intäkter genom att ge andra personer tillgång till ditt medlemskonto.
 • Du får inte uppträda som någon annan individ eller organisation, inklusive, utan begränsning, en anställd vid, ett ombud för eller en kund hos Guestlist eller någon annan medlem på Guestlist, eller på något annat sätt ge en vilseledande bild av din anknytning till någon person eller organisation, inklusive genom att utforma någon del av denna Webbplats för att ge intryck av att du har en relation till oss eller att vi har godkänt dig för något ändamål.
 • Du får inte försöka att kringgå Webbplatsen eller några säkerhetsåtgärder som används på Webbplatsen, inklusive genom att begära rankingar från andra medlemmar eller publicera innehåll som varken besvarar eller ställer någon fråga i syfte att samla in belöningar.
 • Du får inte ge ut, publicera eller på annat sätt avslöja eller hänvisa till någon Enkät eller något innehåll på Webbplatsen i något som helst medium utan vårt föregående skriftliga tillstånd.
 • Du får inte samla in eller lagra någon personlig information om andra medlemmar på Webbplatsen.
 • Du får inte försöka att komma åt någon tjänst eller någon del av Webbplatsen eller några Enkäter som du inte är auktoriserad att komma åt.
 • Du får inte använda någon robot, spindel eller skrapa eller något annat automatiserat medel eller gränssnitt som inte tillhandahållits av oss för att komma åt Webbplatsen eller extrahera data.
 • Du får inte skicka till eller på annat sätt påverka oss eller denna Webbplats (eller någonting annat eller någon annan) med skadlig, olaglig, vilseledande eller störande kod som virus, spionprogram, annonsprogram eller annan kod som negativt kan påverka denna Webbplats eller någon mottagare och du får inte heller vidta någon åtgärd, som till exempel en DoS-attack (Denial of Service), som kan skapa en betydande belastning på denna Webbplats infrastruktur eller störa denna Webbplats normala funktion.
 • Du får inte återpublicera några uttalanden på Webbplatsen som du fått från supportavdelningen eller kundsupport för Guestlist.
 • Du får inte kommunicera med supportavdelningen för Guestlistpå ett sätt som är obscent, vulgärt, skadligt, förolämpande, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, osant eller missvisande.
 • Delta inte i någon annan aktivitet som Guestlist rimligen kan bedöma som olämplig eller kränkande. Om du inte följer dessa uppföranderegler kan det leda till att ditt medlemskonto avslutas. 

Sekretess beträffande Enkäter

Kunder hos Guestlist kan avslöja konfidentiell(a) och/eller skyddad(e) information och material till dig som del av Enkäter, och sådan information och sådana material ska förbli ägarens egen och exklusiva egendom. Denna konfidentiella information kan inkludera, men är inte begränsad till, nya produktidéer eller koncept, förpackningskoncept, annons- och film- eller televisionskoncept eller trailrar, samt därtill relaterat text-, bild- och ljudmaterial. Genom att bli medlem samtycker du till att hålla det innehåll och material konfidentiellt som avslöjas för dig som del av alla de Enkäter som du deltar i och att inte avslöja det för någon tredje part eller använda den konfidentiella informationen för något annat ändamål än din ifyllning av Enkäterna. Om du bryter mot denna skyldighet kan du (förutom avslutningen av ditt konto) vara skyldig till monetära skadestånd till Guestlist och/eller våra kunder för skador som orsakas till följd av ditt brott mot denna skyldighet.

Sekretesspolicy

Användning av denna Webbplats regleras av villkoren i sekretesspolicyn för Guestlist, som härmed inkluderas i dessa Villkor. Läs igenom sekretesspolicyn noggrant http://www.sonymusic.com/privacy-policy. Genom att använda denna Webbplats samtycker du till att vara bunden av villkoren i sekretesspolicyn. Vi förbehåller oss rätten, och du ger oss tillåtelse, att använda information om din användning av denna Webbplats samt all annan personlig information som tillhandahålls av dig i enlighet med sekretesspolicyn.

Medlemsinnehåll och licens

Du ger härmed Guestlist en icke-exklusiv, permanent, obegränsad, världsomspännande och royaltyfri rätt att för vilket ändamål som helst använda allt innehåll som du skickar in till denna Webbplats (t.ex. dina åsikter, idéer och svar på Enkäter), inklusive rätten att redigera, kopiera, sända, publicera, visa, modifiera, distribuera, skapa egna produkter utifrån och utveckla sådant innehåll samt att överföra sådant innehåll till tredje parter. Du, inte Guestlist, ska vara ensam ansvarig för allt innehåll som du använder, laddar upp, publicerar eller skickar in till Webbplatsen, inklusive på våra anslagstavlor och i alla Enkäter som du deltar i, inklusive skyldigheten att införskaffa alla nödvändiga godkännanden och tillstånd som krävs för att publicera sådant innehåll. Genom att skicka in sådant innehåll till Webbplatsen frigör du Guestlist och dess kunder och tredjepartspartner från all användning av sådant innehåll i alla former, inklusive, utan begränsning, för kommersiell användning.

Upphovsrätt tillhörande Guestlists

Du erkänner att alla material på Webbplatsen, inklusive Webbplatsens design, grafik, text, ljud, bilder, programvara och andra filer samt urvalet och arrangemanget av dessa material (kollektivt benämnt ”Material”), tillhör Guestlist eller dess licensgivare och regleras och skyddas av upphovsrätt samt andra lagar och rätter för upphovsrätt i USA och internationellt. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig förbehålls av Guestlist eller dess licensgivare. Förutom så som uttryckligen tillåts i dessa Villkor eller på Webbplatsen får du inte kopiera, reproducera, distribuera, återpublicera, hämta, utföra, visa, publicera, sända, utnyttja, skapa egna produkter utifrån eller på annat sätt använda något av Materialen i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Guestlist eller respektive ägare av de immateriella rättigheterna. Guestlist tillåter dig att visa och hämta Materialen endast för personlig, icke-kommersiell användning, under förutsättning att du håller alla meddelanden om upphovsrätt och ägarrättigheter som finns i de ursprungliga Materialen intakta. Du får inte på något sätt ändra eller anpassa Materialen eller på annat sätt använda dem för några offentliga eller kommersiella ändamål.

Logotypen och varumärkena "Guestlist," "www.guestlistpanel.se” är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Guestlist eller dess anslutna bolag. Alla andra varumärken, tjänstemärken, logotyper och handelsnamn som används på denna Webbplats tillhör Guestlist eller sina respektive ägare och får inte kopieras, efterliknas eller på annat sätt användas, vare sig helt eller delvis, utan föregående skriftlig tillåtelse från Guestlist och/eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehålls.

Friskrivning från garantier

Genom att använda denna Webbplats erkänner och samtycker du till att Guestlist inte är en bank eller någon annan typ eller form av finansinstitut. Guestlist är inte ansvarigt för handlingar som utförs av någon tredje part, till exempel utfärdare av eventuella e-belöningar, presentkort, kuponger eller andra belöningar.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av denna Webbplats och ditt medlemskonto är på din egen risk. Du samtycker till att denna Webbplats, all information på denna Webbplats samt de tjänster som erbjuds av denna och deras funktionalitet tillhandahålls av Guestlist eller dess moderbolag eller anslutna bolag, efterträdare eller övertagare, leverantörer eller ombud, i befintligt skick och i mån av tillgång. Guestlist är inte ansvarigt för typografiska fel oavsett ursprung. Dessutom hävdar eller garanterar inte Guestlist att den information som finns tillgänglig på denna Webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Du befriar härmed Guestlist och dess anslutna bolag samt dess tredjepartsleverantörer från allt ansvar beträffande inlösen och användningen av alla eventuella belöningar, inklusive alla belöningar som förlorats, stulits eller förstörts efter att de mottagits. FÖRUTOM SÅ SOM ANNARS UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR FRÅNSÄGER SIG Guestlist OCH DESS ANSLUTNA BOLAG ELLER OMBUD ALLA GARANTIER, VILLKOR OCH SKYLDIGHETER, BÅDE UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SKYLDIGHETER ELLER VILLKOR: (a) OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER EN VISS ANVÄNDNING, RESULTAT SAMT INFORMATIONS KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET, SEKRETESS ELLER SÄKERHET; (b) WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, LÄGLIG, SÄKER ELLER FELFRI; (c) SOM KAN UPPKOMMA I KRAFT AV HANDELSBRUK, PARTSBRUK ELLER GENOMFÖRANDE AV AVTALSSKYLDIGHETER. Guestlist FRÅNSÄGER SIG VIDARE ALLA SKYLDIGHETER TILL DIG, OM NÅGRA SÅDANA SKYLDIGHETER FINNS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, RIMLIG NOGGRANNHET, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE, FRIHET FRÅN DATORVIRUS OCH FRÅNVARO AV FÖRSUMLIGHET. Guestlist  GER VIDARE INGEN GARANTI OM ÄGANDERÄTT ELLER MOT STÖRNINGAR AV DITT ÅTNJUTANDE AV NÅGON ASPEKT AV DEN FULLSTÄNDIGA WEBBPLATSEN ELLER MOT INTRÅNG. ALLT MATERIAL SOM HÄMTAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT INFÖRSKAFFAS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN GÖRS EFTER DITT EGET GODTYCKE OCH PÅ DIN EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ALL EVENTUELL SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV HÄMTNING AV SÅDANT MATERIAL. INGET MEDDELANDE ELLER NÅGON INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU ERHÅLLER FRÅN Guestlist OCH DESS ANSLUTNA BOLAG ELLER PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN SKA GE UPPHOV TILL NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR.

Ansvarsbegränsning

Guestlist OCH DESS ANSLUTNA BOLAG ELLER OMBUD SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SLAGS SKADOR SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, INKLUSIVE ALLT ANSVAR (I) SOM UTGIVARE AV INFORMATION, (II) FÖR EVENTUELL INKORREKT ELLER FELAKTIG INFORMATION, (III) FÖR EVENTUELL OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER OBEHÖRIGT AVSLÖJANDE AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA, (IV) FÖR NÅGON TREDJE PARTS UTTALANDEN ELLER UPPFÖRANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER (V) FÖR NÅGOT ANNAT FÖRHÅLLANDE I SAMBAND MED DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON TREDJE PARTS WEBBPLATS. DETTA ÄR EN OMFATTANDE ANSVARSBEGRÄNSNING SOM GÄLLER ALLA SLAGS SKADESTÅND, INKLUSIVE, I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, FÖR ALLA SÄRKILDA, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, FÖLJDMÄSSIGA ELLER LIKNANDE ALLMÄNNA SKADOR ELLER FÖR SKADOR PÅ GRUND AV UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST ELLER FÖRSÄMRING AV PRIVATLIV, SÄKERHET ELLER DATA, MISSLYCKANDE ATT UPPFYLLA NÅGON SKYLDIGHET (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EVENTUELL SKYLDIGHET BETRÄFFANDE GOD TRO, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE ELLER FRÅNVARO AV FÖRSUMLIGHET), ELLER FÖR VILKA SOM HELST ANDRA LIKNANDE SKADOR SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER HAR SAMBAND MED NÅGOT BROTT MOT ELLER NÅGON ANNAN ASPEKT AV DET FULLSTÄNDIGA AVTALET ELLER DENNA WEBBPLATS, ÄVEN OM Guestlist HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR OCH ÄVEN I HÄNDELSE AV FEL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER STRIKT ELLER PRODUKTRELATERAT ANSVAR ELLER  FALSK FRAMSTÄLLNING.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SKADESTÅNDSSKYLDIGHETEN FÖR Guestlist, DESS MODERBOLAG ELLER ANSLUTNA BOLAG, EFTERTRÄDARE ELLER ÖVERTAGARE, LEVERANTÖRER ELLER OMBUD ÖVERSTIGA DET FAKTISKA DETALJHANDELSVÄRDET FÖR EN TILLÄMPLIG BELÖNING VID UTFÄRDANDET ELLER, OM EN TVIST ALLMÄNT BERÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, TILL DET VERKLIGA DETALJHANDELSVÄRDET PÅ MARKNADEN AV DE BELÖNINGAR SOM DINA OANVÄNDA, EJ UTGÅNGNA OCH EJ AVBRUTNA BELÖNINGAR ÄR KONVERTIBLA TILL.

VISSA LÄNDERS LAGSTIFTNING TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FRÅN VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG AV ANSVAR FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. NÅGRA AV FRISKRIVNINGARNA OCH BEGRÄNSNINGARNA OVAN GÄLLER KANSKE DÄRFÖR INTE I DITT FALL. I SÅDANA LÄNDER BEGRÄNSAS UNDANTAGEN OCH ANSVARET I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.

Skadeersättning

Du samtycker till att skadeersätta och hålla Guestlist, dess moderbolag och anslutna bolag, tillsammans med deras direktörer, styrelsemedlemmar, ägare, anställda och ombud, skadeslösa för alla eventuella fordringar, förluster, skadestånd, processer, böter, skatter och kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader för expertvittnen, inklusive kostnader i samband med intern advokat) (kollektivt benämnda "Krav") som uppkommer från eller i samband med din användning av eller ditt uppförande på denna Webbplats samt allt innehåll som du placerar på, skickar in till eller sänder genom denna Webbplats, ditt brott mot dessa Villkor, ditt brott mot eventuella rättigheter tillhörande en annan person eller avslutning av din åtkomst till Webbplatsen, inklusive Krav som görs av tredje parter. Du samtycker till att Guestlist har obegränsad rätt att försvara sig mot alla eventuella Krav och att betala alla eventuella Krav utan din föregående tillåtelse. Du samtycker till att ge Guestlist all rimlig hjälp i försvaret mot alla eventuella Krav.

Skatteplikt

Du kan enligt federala, statliga och/eller lokala lagar vara tvungen att betala skatter på alla belöningar som du mottar. Du erkänner att vi kan tillhandahålla information till skattemyndigheter eller innehålla skatter på begäran av sådana myndigheter eller på sådant sätt som vi efter eget godtycke kan anse vara lämpligt. Du erkänner och samtycker till att du ska förse Guestlist med all ytterligare personlig information som Guestlist behöver för att uppfylla eventuella skyldigheter i fråga om rapportering eller innehållande av skatt. Om du inte tillhandahåller sådan information inom 30 dagar från en begäran som Guestlist skickar till den vid tidpunkten i fråga registrerade e-postadressen kan det leda till att eventuella belöningar som du vunnit förverkas.

Länkar; tredje parters webbplatser

Guestlist kan tillhandahålla länkar till tredje parters webbplatser som en bekvämlighet för dig, och tillhandahållande av någon länk från Guestlist innebär inte att Guestlist stödjer en sådan webbplats eller vice versa. Om du använder dessa länkar lämnar du Webbplatsen. Du samtycker till att Guestlist inte är ansvarigt för att undersöka eller bedöma innehållet eller riktigheten och att Guestlist inte garanterar och inte kommer att ha något ansvar för några material eller webbplatser från tredje parter eller för några andra material, produkter eller tjänster från tredje parter. Du kommer att använda dessa länkar på egen risk. Du samtycker till att du inte kommer att använda några tredjepartsmaterial på ett sätt som bryter mot någon annan parts rättigheter och att Guestlist inte på något sätt är ansvarigt för någon sådan användning av dig. Guestlist frånsäger sig uttryckligen allt eventuellt ansvar för innehållet, lagligheten, anständigheten eller riktigheten hos all information, samt för alla produkter och tjänster, som visas på någon webbplats från en tredje part.

Utan att begränsa det föregående är din korrespondens eller dina affärsförbindelser med, eller deltagande i marknadsföringserbjudanden från, annonsörer som finns på eller hittas genom användning av Webbplatsen, inklusive betalning för och leverans av relaterade varor eller tjänster, samt andra eventuella villkor, garantier eller påståenden förknippade med sådana förbindelser, enbart mellan dig och sådan annonsör. Du samtycker till att Guestlist och dess anslutna bolag inte ska vara ansvariga eller betalningsskyldiga för någon förlust eller skada av något slag som uppkommer till följd av sådana eventuella förbindelser eller till följd av att sådana annonsörer finns närvarande på Webbplatsen.

Gällande lag och exklusivt forum

Dessa Villkor och alla prestationer och krav av alla slag (inklusive, utan begränsning, avtalsansvar, skadeståndsskyldighet och strikt ansvar) som på något sätt relaterar till någon aspekt av denna Webbplats ska regleras av lagarna i Sverige.  Alla tvister beträffande sådana krav eller som uppkommer enligt eller på något sätt i samband med dessa Villkor eller denna Webbplats ska uteslutande behandlas vid lämpligt forum i Stockholm, Sverige.

Meddelanden

Meddelanden till dig: Vi kan ge dig alla meddelanden som vi är tvungna att ge genom att publicera meddelande på denna Webbplats. Du samtycker även till att vi kan skicka meddelande per e-post efter eget godtycke, inklusive meddelande om eventuella stämningar eller andra rättsliga processer. Vi kan skicka meddelande till alla e-postadresser eller andra adresser som du tillhandahåller under registrering. Du samtycker till att hålla din adress uppdaterad och att hålla uppsikt efter meddelanden som publiceras på Webbplatsen.

Meddelanden till oss: Vi får många e-postmeddelanden och alla anställda är inte utbildade för att hantera alla slags kommunikationer. Du samtycker därför till att sända oss meddelande genom att skicka meddelandet till Toluna UK Ltd., Guestlist, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, W5 5TH. Attn. General Counsel. Om, trots ovanstående, en lag kräver att vi accepterar meddelande per e-post kan du ringa oss på +44 (0) 208 832 1700 för information om vår adress för mottagande av sådana meddelanden.

Hela avtalet; diverse

Dessa Villkor, inklusive de delar som inkluderats i dem (t.ex. sekretesspolicyn), liksom eventuella ytterligare villkor som finns på Webbplatsen för specifika aktiviteter samt uppgifter som tillhandahålls av oss och samtycken som tillhandahålls av dig på Webbplatsen (kollektivt benämnt "Hela avtalet") utgör hela avtalet mellan oss, och ingen part har förlitat sig på några påståenden från den andra som inte uttryckligen anges i Hela avtalet. Om något villkor i Hela avtalet befinns vara ogiltigt av en behörig domstol ska återstående villkor fortsätta att gälla under förutsättning att den fördelning av risker som beskrivs i dessa Villkor genomförs i största möjliga utsträckning. Om vi inte agerar i förhållande till ett brott mot avtalet innebär det inte att vi ger upp vår rätt att agera i förhållande till senare eller liknande brott, och tid tillhör det väsentliga av Hela avtalet. Denna Webbplats kontrolleras av oss från våra kontor i Storbritannien och är riktad till svenska användare. Du får inte använda eller exportera någonting från Webbplatsen i strid mot Storbritannien:s exportlagar och exportbestämmelser eller Hela avtalet.

Du samtycker till att oavsett någon lag om motsatsen måste varje eventuell fordran eller grund för talan som uppkommer från eller har samband med användning av denna Webbplats eller dessa Villkor lämnas in inom ett (1) år från det att sådan fordran eller grund för talan uppkom eller annars vara blockerad för alltid. Villkoren i avsnitten ”Friskrivning från garantier” och “Ansvarsbegränsning” i dessa Villkor är till förmån för Guestlist och dess anslutna bolag så som definieras i dessa Villkor, och var och en av dessa individer eller organisationer ska ha rätt att på egna vägnar hävda och genomdriva dessa villkor direkt mot dig.

Meddelande om upphovsrättsombud (Digital Millennium Copyright Act)

Guestlist respekterar andras immateriella rättigheter och ber dig att göra detsamma. Om du tror att ditt alster har reproducerats på denna Webbplats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång kan du skicka ett meddelande till upphovsrättsombudet för Webbplatsen på admin@guestlistpanel.se med följande:

 • En elektronisk eller fysisk signatur av en person som är auktoriserad att agera på vägnar av upphovsrättens ägare;
 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts;
 • Identifiering av det material som påstås orsaka intrånget samt information som är rimligen tillräcklig för att vi ska kunna lokalisera materialet;
 • Adress, telefonnummer samt, om så finns tillgängligt, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas;
 • Ett påstående om att den klagande parten har god tro om att användning av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är auktoriserat av upphovsrättens ägare, dess ombud eller lagen; samt
 •  Ett påstående om att informationen i meddelandet är riktig och att den klagande parten är auktoriserad att agera på vägnar av ägaren av en exklusiv rätt som påstås vara kränkt.

Ytterligare information

Om du har ett klagomål kan du kontakta oss på Toluna UK Ltd., Guestlist, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, W5 5TH eller admin@guestlistpanel.se. Vänligen besök www.konsumentverket.se för hjälp med konsumentfrågor.